Emblaveo on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan

Emblaveo on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan

Emblaveo on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan. Infuusiona annosteltava lääke on tarkoitettu aikuispotilaille seuraavien infektioiden hoitoon: komplisoitunut vatsansisäinen infektio, sairaalakeuhkokuume, ventilaattorihoitoon liittyvä keuhkokuume sekä komplisoitunut virtsatieinfektio. Se on tarkoitettu myös aerobisten gramnegatiivisten organismien aiheuttamien infektioiden hoitoon aikuispotilaille, joiden hoitovaihtoehdot ovat rajalliset.[1,2]

Emblaveo-lääke on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan 22.4.2024. Euroopan komission päätös seurasi Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitean (CHMP) lääkkeen myyntilupaa puoltavaa arviointilausuntoa, joka annettiin 21.3.2024. Myyntilupa on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.[1]  

Emblaveo (atstreonaami-avibaktaami) on tarkoitettu aikuispotilaille seuraavien infektioiden hoitoon: komplisoitunut vatsansisäinen infektio, sairaalakeuhkokuume, ventilaattorihoitoon liittyvä keuhkokuume sekä komplisoitunut virtsatieinfektio. Se on tarkoitettu myös aerobisten gramnegatiivisten organismien aiheuttamien infektioiden hoitoon aikuispotilaille, joiden hoitovaihtoehdot ovat rajalliset. Emblaveo on hyväksytty EU:ssa MDR-gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamien vakavien infektioiden hoitoon, mukaan lukien metallo-β-laktamaasia tuottavat bakteerit.[2]

Myyntilupaa edeltäneissä tutkimuksissa Emblaveota saaneilla henkilöillä yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat anemia, ripuli, suurentunut alaniiniaminotransferaasipitoisuus (ALAT) ja suurentunut aspartaattiaminotransferaasipitoisuus (ASAT) [2].

***

Mikrobilääkeresistenssi on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista. Pelkästään EU:ssa ja Euroopan talousalueella arvioidaan vuosittain yli 670 000 tartunnan johtuvan antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista, ja noin 33 000 ihmisen arvioidaan kuolevan vuosittain niiden seurauksena.[3]

 

Lisätietoa
Jutta Joutseno, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Pfizer, puh. 09 430 040 (vaihde)

 

Lähteet

  1. Euroopan komission Emblaveo-myyntilupadokumentti 22.4.2024.
  2. Emblaveo-valmisteyhteenveto 22.4.2024.
  3. World Health Organization. Antimicrobial resistance surveillance in Europe. 2022. 2020 data. Saatavilla: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351141/9789289056687-eng.pdf?sequence=1. Vierailtu huhtikuussa 2024.