Euroopan komissio on hyväksynyt avelumabin (Bavencio®) yhdessä aksitinibin kanssa ensilinjan hoidoksi edennyttä munuaissolukarsinoomaa sairastaville potilaille

Euroopan komissio on hyväksynyt avelumabin (Bavencio®) yhdessä aksitinibin kanssa ensilinjan hoidoksi edennyttä munuaissolukarsinoomaa sairastaville potilaille


Euroopan komissio on hyväksynyt avelumabin (Bavencio) käytön yhdessä aksitinibin kanssa ensilinjan hoitona edenneen munuaissolukarsinooman aikuispotilaille.

Hyväksyntä perustuu positiivisiin tuloksiin faasin III JAVELIN Renal 101 -tutkimuksesta, jossa yhdistelmähoidon tehoa ja turvallisuutta verrattiin standardihoitoon edennyttä munuaissolukarsinoomaa sairastavilla potilailla (n=886). Tutkimuksen tulokset osoittavat avelumabin käytön yhdessä aksitinibin kanssa vähentävän taudin etenemisen tai kuoleman riskiä 31 prosentilla.[1] Avelumabin ja aksitinibin kombinaatiohoidon yleisimpiä haittavaikutuksia ovat ripuli, korkea verenpaine, uupumus, pahoinvointi, dysfonia, heikentynyt ruokahalu, kilpirauhasen vajaatoiminta, yskä, päänsärky, hengenahdistus ja nivelsärky.

Mikä on munuaissolukarsinooma

Munuaissolukarsinooma on yleisin munuaissyövän ilmentymä ja kattaa noin 90 prosenttia kaikista diagnooseista. Munuaissolukarsinoomapotilaista arviolta noin 20-30 prosenttia diagnosoidaan taudin jo edettyä, sekä noin 30 prosenttia paikallisesti hoidetuista tapauksista metastasoituu. Viiden vuoden kuluttua edenneen munuaissyövän toteamisesta potilaista elossa on noin 12 prosenttia.[2]

Vuonna 2018 Euroopassa diagnosoitiin arviolta noin 136 500 uutta munuaissyöpätapausta, ja vuosittain noin 54 700 munuaissyöpäpotilasta menehtyy.[3]

--

Merck ja Pfizer tekevät globaalia strategista yhteistyötä avelumabin kehittämisessä ja kaupallistamisessa.

Lisätietoa

  • Visa Manni, lääketieteellinen johtaja, Merck, puh. +358 40 637 3991, visa.manni@merckgroup.com
  • Kaisa Teittinen, lääketieteellinen asiantuntija, Pfizer, puh. +358 9 430 040 (vaihde) 

Lähteet

  1. BAVENCIO (avelumab) valmisteyhteenveto EU. Saatavilla: http://www.ema.europa.eu/ema/. Lokakuu 2019.
  2. Ridge C, Pua B, Madoff D. Epidemiology and staging of renal cell carcinoma. Semin Intervent Radiol. 2014;31(1):3-8.
  3. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. Eur J Cancer. 2018;103:356-387.