Kyselytutkimus: Lääkärit uskovat lääkehoitojen muuttuvan aiempaa yksilöllisemmiksi

Kyselytutkimus: Lääkärit uskovat lääkehoitojen muuttuvan aiempaa yksilöllisemmiksi


Enemmistö kyselytutkimukseen vastanneista suomalaislääkäreistä arvioi, että tulevaisuuden lääkehoidot räätälöidään entistä useammin potilaskohtaisesti. Lisäksi potilailla nähdään olevan yhä keskeisempi rooli oman hoitonsa toteutuksessa.

Lääkeyritys Pfizerin kyselytutkimukseen vastanneista suomalaislääkäreistä 83 prosenttia uskoo lääkkeiden kohdentuvan entistä pienemmille potilasryhmille seuraavien 20 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkekehityksen painopiste siirtyy harvinaisempiin sairauksiin ja kansantautienkin hoidossa tautialaryhmiin ja niihin kohdennettuihin täsmälääkkeisiin. Ylivoimainen enemmistö, 94 prosenttia lääkäreistä, arvioi, että tulevaisuudessa potilaan geenitieto otetaan yhä useammin huomioon lääkehoitoa määrätessä.

Neljä viidestä lääkäristä uskoo, että useita perinnöllisiä tauteja onnistutaan parantamaan geenihoidolla. Yhdeksän lääkäriä kymmenestä näkee, että biopankit ja genomitieto johtavat useisiin lääketieteellisiin läpimurtoihin lähivuosikymmeninä. Biopankkeihin kerätään potilaista näytteitä ja tietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi genomitutkimuksessa. Suomi on biopankkitoiminnan edelläkävijä muun muassa suunnitelmallisen kehitystyön ansiosta.

Enemmistö vastaajista uskoo, että potilaan rooli muuttuu seuraavien 20 vuoden aikana digitaalisen tiedonkeruun myötä. Noin 85 prosenttia näkee digitaalisen etäseurannan ja potilaan suorittaman omaseurannan parantavan hoidon laatua ja muuttavan merkittävästi lääketutkimusta.

”Potilaan roolin kehittyminen on lääkärintyön muutoksessa keskiössä. Uudet teknologiat lisäävät potilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja tuovat heidän äänensä paremmin kuuluviin”, kommentoi Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen.

Potilaan roolin lisäksi vastaajat arvioivat tekoälyn hyödyntämisen lisääntyvän terveydenhuollossa. Vaikka vain alle kolmasosa lääkäreistä uskoo tekoälyn tekevän vielä seuraavan 20 vuoden aikana hoitopäätöksiä, jopa 84 prosenttia katsoo sen tukevan merkittävästi lääkärin työtä. Lisäksi kaksi kolmesta arvioi tekoälyn korvaavan lääkärin työtä joiltakin osin. Onkin todennäköistä, että tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut tulevat auttamaan jatkuvasti kasvavan tutkimus- ja potilastiedon sekä yksilöllistyvien lääkehoitovaihtoehtojen käsittelemisessä.

Lääkeyritys Pfizer selvitti lääkärien näkemyksiä tulevaisuuden lääkehoidoista kyselytutkimuksella, johon vastasi 180 suomalaista yleis- ja erikoislääkäriä. Tulokset julkaistiin 21.5.2019 Pfizer Oy:n 60-vuotisjuhlatilaisuudessa, jossa keskusteltiin lääketieteen ja lääketutkimuksen tulevaisuudesta. Tilaisuuden teemoja olivat muun muassa etäseuranta sekä uudet tekoälyratkaisut.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer
puh. 09 430 040 (vaihde)

Jutta Joutseno, viestintäpäällikkö, Pfizer
puh. 09 430 040 (vaihde)