Tuoretta suomalaista tosielämän tutkimustietoa migreenistä

Tuoretta suomalaista tosielämän tutkimustietoa migreenistä

Maaliskuussa 2024 PLoS ONEssa julkaistu suomalainen tutkimus Healthcare resource utilization and associated costs among patients with migraine in Finland: A retrospective register-based study antaa uutta tietoa siitä, miten migreenin hoidon eri vaiheissa olevien potilaiden käyttämät terveydenhuoltopalvelut jakautuvat ja millaisia suoria kustannuksia migreenipotilaiden hoitoon Suomessa liittyy.

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida suomalaisten migreenipotilaiden terveyspalvelujen käyttöä ja siihen liittyviä kustannuksia. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen rekisteritutkimus, jossa migreeniin liittyvää terveydenhuollon resurssikäyttöä ja kustannuksia arvioidaan eri potilasryhmissä lääkkeiden käyttöön liittyvien reseptitietojen ja sairausdiagnoosien perusteella.

Tutkimus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisista rekistereistä saatuihin aggregaattitason tietoihin ajalta 1.1.2020 - 31.12.2021. Tutkimuksessa keskityttiin vuoteen 2021, jotta myös työterveyshuollon tiedot saatiin tarkasteluun mukaan.

Potilaat ryhmiteltiin yhdeksään potilasryhmään lääkemääräysten ja diagnoosien mukaan. Terveydenhuoltokontaktit erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa arvioitiin ja analysoitiin erikseen potilaiden kokonaispalvelukäytön ja migreeniin liittyvän palvelukäytön osalta yhden vuoden ajalta.

 

Keskeisimmät tulokset

Tutkimuskohortti koostui 175 711 migreenipotilaasta, joista noin 78 % oli naisia. Suurin osa potilaista (45 %) kuului ryhmään, joka oli käyttänyt vain yhtä triptaanilääkettä.

Tutkimusaikana migreenin hoidon todettiin keskittyvän enemmän erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon käyntimäärät olivat noin kaksi kertaa suuremmat niillä migreenipotilailla, jotka olivat käyttäneet kahta triptaanilääkettä, ja yli kolme kertaa suuremmat potilailla, jotka olivat käyttäneet ≥3 triptaanilääkettä, kuin potilailla, jotka olivat käyttäneet vain yhtä triptaanilääkettä.

Kolmea tai useampaa ennaltaehkäisevää lääkettä käyttäneillä potilailla oli eniten migreeniin liittyvää terveydenhuollon palvelukäyttöä. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitopäiviä havaittiin yli kaksinkertainen määrä potilailla, joilla oli kaksi ennaltaehkäisevää lääkettä, ja yli kolminkertainen määrä potilailla, joilla oli ≥3 ennaltaehkäisevää lääkitystä, verrattuna niihin potilaisiin, joilla oli vain yksi ennaltaehkäisevä lääkitys.

Työterveyshuollon osuus migreeniin liittyvistä terveydenhuoltokontakteista oli 17 prosenttia ja migreeniin liittyvistä kokonaiskustannuksista 6,1 prosenttia. Potilailla, jotka olivat käyttäneet 2 tai ≥3 triptaanilääkettä, työterveyshuolto kattoi suurimman osuuden kaikista migreeniin liittyvistä terveydenhuollon kontakteista ja kustannuksista.

Tutkimuksen tarkastelujaksolla arvioitiin, että noin 11,5 prosenttia (50,6 miljoonaa euroa) migreenipotilaiden vuotuisista terveydenhuollon kokonaiskustannuksista liittyi migreeniin. Potilaskohtaiset vuotuiset terveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat korkeimmat niillä potilailla, jotka olivat käyttäneet kolmea tai useampaa ennaltaehkäisevää lääkettä (5 626 €), ja alhaisimmat niillä, jotka käyttivät vain yhtä triptaanilääkettä (2 257 €).

Osa migreenipotilaista siis joutuu käyttämään paljon terveydenhuollon palveluja. Migreenin monipuolistuneilla hoitovaihtoehdoilla voidaan toivottavasti keventää sekä potilaalle migreenistä johtuvaa henkilökohtaista tautitaakkaa että terveydenhuollon resurssikuormaa.

--

Migreeni on yleinen krooninen aivosairaus, jolle on ominaista toistuvat ja usein invalidisoivat voimakkaat päänsärkykohtaukset, joihin liittyy lisäoireita, kuten valonarkuutta ja pahoinvointia. Migreeni vaikuttaa erityisesti työikäiseen väestöön.

--

Tutkimusartikkeli: Kosunen M, Rossi J, Niskanen S, Metsä R, Kainu V, Lahelma M, et al. (2024) Healthcare resource utilization and associated costs among patients with migraine in Finland: A retrospective register-based study. PLoS ONE 19(3): e0300816. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300816

 

Lisätietoa:
Jutta Joutseno
viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Pfizer
puh. 09 430 040 (vaihde)